2013 წელს სამინისტროების მიერ გაწეული სამივლინებო და როუმინგის ხარჯები


2014 წლის იანვრის თვეში IDFI – იმ ყველა სამინისტროს მიმართა 2013 წელს თანამდებობის პირების მიერ ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და … More