მკვლელი ემულგატორები


Image

ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად საუბრობენ საკვებში შემავალი ემულგატორების საშიშროებაზე. სანამ რამეს შეიძენთ, კარგად დააკვირდით საკვებზე მითითებულ ემულგატორთა ჩამონათვალს  და ისე აარჩიეთ პროდუქტი, რათა საფრთხე არ შეუქმნათ თქვენი და თქვენი შვილების ჯანმრთელობას.

 

ინდექსი დასახელება ტექნოლოგიურიფუნქცია დანამატისმოქმედება
E100 კურკუმინი ყვითელისაღებავი უსაფრთხოდანამატი
E101 რიბოფლავინი ყვითელისაღებავი უსაფრთხოდანამატი
E102 ტარტრაზინი ყვითელისაღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგია, სიმსივნე)
E103 ალკანეტი ყვითელისაღებავი აკრძალულიდანამატი
E104 ყვითელიქინოლინი ყვითელისაღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგია, სიმსივნე)
E105 ყვითელიმჟავა ყვითელისაღებავი აკრძალულიდანამატი
E106 რიბოფლავინი–5 ნატრიუმისფოსფატი ყვითელისაღებავი საეჭვოდანამატი
E107 ყვითელი 2G ყვითელისაღებავი აკრძალულიდანამატი
E110 ყვითელი “მზისჩასვლა” FCF ფორთოხლისფერისაღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E111 ნარინჯისფერი GGN ფორთოხლისფერისაღებავი აკრძალულიდანამატი
E112 კარმუაზინი (აზორუბინი) ფორთოხლისფერისაღებავი აკრძალულიდანამატი
E120 კარმინი წითელისაღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E121 ციტრუსისწითელი 2 წითელისაღებავი აკრძალულიდანამატი (აკრძალულიასაქართველოშიც)
E122 კარმუაზინი (აზორუბინი) წითელისაღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E123 ამარანტი წითელისაღებავი აკრძალულიდანამატი (აკრძალულიასაქართველოშიც)
E124 პონსო 4R წითელისაღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, სიმსივნე)
E125 პონსო SX წითელისაღებავი აკრძალულიდანამატი
E126 პონსო 6R წითელისაღებავი საეჭვოდანამატი
E127 ერითროზინი წითელისაღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, სიმსივნე)
E128 წითელი 2G წითელისაღებავი აკრძალულიდანამატი
E129 წითელიმომხიბვლელიАС წითელისაღებავი საეჭვოდანამატი
E130 ლურჯიინდანტრენი RS ლურჯისაღებავი აკრძალულიდანამატი
E131 დაპატენტებულილურჯი V ლურჯისაღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E132 ინდიგოკარმინი ლურჯისაღებავი უსაფრთხოდანამატი
E133 ბრილიანტისლურჯი FCF ლურჯისაღებავი უსაფრთხოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E140 ქლოროფილი მწვანესაღებავი უსაფრთხოდანამატი
E141 ქლოროფილისსპილენძისკომპლექსები მწვანესაღებავი უსაფრთხოდანამატი
E142 მწვანე S მწვანესაღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E143 მწვანემტკიცე FCF მწვანესაღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E150a, b, c, d შაქრისკოლერი (კარამელი) ყავისფერისაღებავი საეჭვოდანამატი
E151 ბრილიანტისშავი BN შავისაღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E152 შავი 7984 შავისაღებავი აკრძალულიდანამატი
E153 მცენარეულინახშირი შავისაღებავი უსაფრთხოდანამატი
E154 ყავისფერი FK ყავისფერისაღებავი აკრძალულიდანამატი
E155 ყავისფერი HT ყავისფერისაღებავი აკრძალულიდანამატი
E160a ალფა, ბეტა, გამაკაროტინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E160b ანატო საღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E160c პაპრიკას(ბულგარულიწიწაკის) ექსტრაქტი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E160d ლიკოპინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E160e აპოკაროტენალი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E160f კაროტინისმჟავასეთილისეთერი (საკვებიფორთოხალი 7) საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E161a ფლავოქსანტინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E161b ლუტეინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E161c კრიპტოქსანტინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E161d რუბიქსანტინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E161e ვიოლაქსანტინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E161f როდოქსანტინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E161g კანტაქსანტინი საღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსმხედველობისპრობლემა)
E161h ზეაქსანტინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E161i ციტრანაქსანტინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E161j ასტაქსანტინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E162 ბეტანინი (ჭარხლისწითელი) საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E163a, b, c, d, e, f ანტოციანინი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E164 ზაფრანა საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E165 ლურჯიგარდენია საღებავი საეჭვოდანამატი
E166 სანდალოზი საღებავი აკრძალულიდანამატი
E170 კალციუმისკარბონატი (ცარცი, ნახშირმჟავაკალციუმი) საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E171 ტიტანისდიოქსიდი საღებავი საეჭვოდანამატი
E172 რკინისოქსიდი საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E173 ალუმინი საღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E174 ვერცხლი საღებავი საეჭვოდანამატი
E175 ოქრო საღებავი უსაფრთხოდანამატი
E180 ლალისლითოლი BK (ლითოლრუბინი საღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, სიმსივნე)
E181 ტანინი საღებავი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ-ნაწლავისპრობლემები)
E182 ორსინი საღებავი აკრძალულიდანამატი
E200 სორბინისმჟავა კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E201 ნატრიუმისსორბატი კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსფსევდო–ალერგიულირეაქცია)
E202 კალიუმისსორბატი კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსფსევდო–ალერგიულირეაქცია)
E203 კალციუმისსორბატი კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსფსევდო–ალერგიულირეაქცია)
E209 ჰეპტილპარაბენი კონსერვანტი აკრძალულიდანამატი
E210 ბენზოინისმჟავა კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, სიმსივნე)
E211 ნატრიუმისბენზოატი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E212 კალიუმისბენზოატი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, სიმსივნე)
E213 კალციუმისბენზოატი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, სიმსივნე)
E214 ეთილპარაბენი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E215 ეთილპარაბენნატრიუმი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E216 პროპილპარაბენი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, სიმსივნე)
E217 პროპილპარაბენნატრიუმი კონსერვანტი აკრძალულიდანამატი
E218 მეთილპარაბენი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, სიმსივნე)
E219 მეთილპარაბენნატრიუმი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, სიმსივნე)
E220 გოგირდისდიოქსიდი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E221 ნატრიუმისსულფიტი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E222 ნატრიუმისჰიდროსულფიტი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E223 ნატრიუმისპიროსულფიტი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E224 კალიუმისპიროსულფიტი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E225 კალიუმისსულფიტი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E226 კალციუმისსულფიტი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E227 კალციუმისჰიდროსულფიტი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E228 კალიუმისჰიდროსულფიტი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E230 ბიფენილი (დიფენილი) კონსერვანტი აკრძალულიდანამატი
E231 ორთოფენილფენოლი კონსერვანტი აკრძალულიდანამატი
E232 ორთოფენილფენოლისნატრიუმისმარილი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E233 თიაბენდაზოლი კონსერვანტი აკრძალულიდანამატი
E234 ნიზინი კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E235 ნატამიცინი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაჭლავისპრობლემები)
E236 ჭიანჭველმჟავა კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E237 ნატრიუმისფორმიატი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E238 კალციუმისფორმიატი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E239 ჰექსამინი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, სიმსივნე)
E240 ფორმალდეჰიდი კონსერვანტი აკრძალულიდანამატი (აკრძალულიასაქართველოშიც)
E241 გვაიაკისფისი კონსერვანტი აკრძალულიდანამატი
E242 დიმეთილდიკარბონატი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი
E243 დიეთილპიროკარბონატი კონსერვანტი აკრძალულიდანამატი
E249 კალიუმისნიტრიტი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსსიმსივნე)
E250 ნატრიუმისნიტრიტი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსსიმსივნე)
E251 ნატრიუმისნიტრატი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსსიმსივნე)
E252 კალიუმისნიტრატი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსსიმსივნე)
E260 ძმარმჟავა კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E261 კალიუმისაცეტატები კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E262 ნატრიუმისაცეტატები კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E263 კალციუმისაცეტატი კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E264 ამონიუმისაცეტატი კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E265 დეჰიდროაცეტმჟავა კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E266 ნატრიუმისდეჰიდროაცეტატი კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E270 რძემჟავა კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E280 პროპიონისმჟავა კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E281 ნატრიუმისპროპიონატი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი
E282 კალციუმისპროპიონატი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსთავისტკივილი, წნევისაწევა)
E283 კალიუმისპროპიონატი კონსერვანტი საეჭვოდანამატი
E284 ბორისმჟავა კონსერვანტი აკრძალულიდანამატი
E285 ნატრიუმისტეტრაბორატი კონსერვანტი აკრძალულიდანამატი
E290 ნახშირბადისდიოქსიდი კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E295 ამონიუმისფორმიატი კონსერვანტი აკრძალულიდანამატი
E296 ვაშლმჟავა კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E297 ფუმარმჟავა კონსერვანტი უსაფრთხოდანამატი
E300 ასკორბინისმჟავა ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E301 ნატრიუმისასკორბატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E302 კალციუმისასკორბატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E303 კალიუმისასკორბატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E304 ასკორბილპალმიტატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E305 ასკორბილსტეარატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E306 ტოკოფეროლებისნარევისკონცენტრატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E307 ალფა-ტოკოფეროლი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E308 გამა-ტოკოფეროლი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E309 დელტა-ტოკოფეროლი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E310 პროპილგალატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E311 ოქტილგალატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E312 დოდეცილგალატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E313 ეთილგალატი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E314 გვაიაკისფისი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E315 ერითორბისმჟავა ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E316 ნატრიუმისერითორბატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E317 კალიუმისერითორბატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E318 კალციუმისერითორბატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E319 ტრეტ-ბუთილჰიდროქინონი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსსიმსივნე)
E320 ბუთილჰიდროქსიანიზოლი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსსიმსივნე)
E321 ბუთილჰიდროქსიტოლუოლი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსსიმსივნე)
E322 ლეციტინი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E323 ანოქსომერი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E324 ეტოქსიქინი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E325 ნატრიუმისლაქტატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E326 კალიუმისლაქტატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E327 კალციუმისლაქტატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E328 ამონიუმისლაქტატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E329 მაგნიუმისლაქტატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E330 ლიმონმჟავა ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E331 ნატრიუმისციტრატები ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E332 კალიუმისციტრატები ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E333 კალციუმისციტრატები ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E334 ღვინომჟავა ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E335 ნატრიუმისტარტრატები ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E336 კალიუმისტარტრატები ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E337 კალიუმ-ნატრიუმისტარტრატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E338 ორთო-ფოსფორმჟავა ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაჭლავისპრობლემები)
E339 ნატრიუმისფოსფატები ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაჭლავისპრობლემები)
E340 კალიუმისფოსფატები ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაჭლავისპრობლემები)
E341 კალციუმისფოსფატები ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაჭლავისპრობლემები)
E342 ამონიუმისფოსფატები ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ-ნაწლავისპრობლემები)
E343 მაგნიუმისფოსფატები ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაჭლავისპრობლემები)
E344 ლეციტინისციტრატი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E345 მაგნიუმისციტრატი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E349 ამონიუმისმალატი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E350 ნატრიუმისმალატები ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E351 კალიუმისმალატები ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E352 კალციუმისმალატები ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E353 მეტა-ღვინისმჟავა ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E354 კალციუმისტარტრატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E355 ადიპინისმჟავა ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E356 ნატრიუმისადიპატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E357 კალიუმისადიპატი ანტიოქსიდანტი უსაფრთხოდანამატი
E359 ამონიუმისადიპატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E363 ქარვამჟავა ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E365 ნატრიუმისფუმარატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E366 კალიუმისფუმარატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E367 კალციუმისფუმარატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E368 ამონიუმისფუმარატი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E370 ჰეპტონოლაქტონი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E375 ნიკოტინმჟავა ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E380 ამონიუმისციტრატი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E381 რკინა-ამონიუმისციტრატები ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E383 კალციუმისგლიცეროფოსფატი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E384 იზოპროპილციტრატულინარევი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E385 ეთილენდიამინტეტრააცეტატისმჟავა ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E386 დინატრიუმეთილენდიამინტეტრააცეტატი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E387 ოქსისტეარინი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E388 თიოდიპროპიონისმჟავა ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E389 დილაურილთიოდიპროპიონატი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E390 დისტეარილთიოდიპროპიონატი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E391 ფიტინმჟავა ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E392 როზმარინისექსტრაქტი ანტიოქსიდანტი საეჭვოდანამატი
E399 კალციუმისლაქტობიონატი ანტიოქსიდანტი აკრძალულიდანამატი
E400 ალგინმჟავა სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E401 ნატრიუმისალგინატი სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E402 კალიუმისალგინატი სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E403 ამონიუმისალგინატი სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E404 კალციუმისალგინატი სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E405 პროპილენგლიკოლისალგინატი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E406 აგარი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E407 კარაგინანიდამისინატრიუმის, კალიუმის, ამონიუმისმარილები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E407a კარაგინანიწყალმცენარეეუქემასგან სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E408 საცხობისაფუარისგლიკანი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E409 არაბინოგალაქტანი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E410 პარკოსანიხისგუმფისი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E411 შვრიისგუმფისი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E412 გუარისგუმფისი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E413 ტრაგაკანტისგუმფისი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E414 გუმიარაბიკი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E415 ქსანტანისგუმფისი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E416 კარაიასგუმფისი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E417 ტარასგუმფისი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E418 გელანისგუმფისი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E419 გჰატისგუმფისი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E420 სორბიტიდასორბიტისვაჟინი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E421 მანიტი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E422 გლიცერინი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსთავისტკივილი, წნევისაწევა)
E424 კურდლანი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E425 ამორფოფალუსკონიაკისგუმფისი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E426 სოიოსჰემიცელულოზა სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E427 სენასგუმფისი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E429 პეპტონები სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E430 პოლიოქსიეთილენ (8) სტეარატი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსსიმსივნე, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E431 პოლიოქსიეთილენ (40) სტეარატი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E432 პოლიოქსიეთილენ (20) სორბიტანმონოლაურატი (პოლისორბატი 20) სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსსიმსივნე, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E433 პოლიოქსიეთილენ (20)სორბიტანმონოოლეატი (პოლისორბატი 80), ტვინ 80 სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E434 პოლიოქსიეთილენ (20) სორბიტან (პოლისორბატი 40) სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსსიმსივნე, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E435 პოლიოქსიეთილენ (20) სორბიტანმონოსტეარატი (პოლისორბატი 60) სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E436 პოლიოქსიეთილენ (20) სორბიტანტრისტეარატი (პოლისორბატი 65) სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E440 პექტინები სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E441 ჟელატინი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგია)
E442 ფოსფატიდილმჟავასამონიუმისმარილი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E443 ბრომირებულიმცენარეულიცხიმი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E444 საქაროზასაცეტატ-იზობუტირატი სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E445 გლიცერინისადაფისისმჟავებისეთერები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგია, თავისტკივილი)
E446 სუქცისტეარინი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E450 პიროფოსფატები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E451 ტრიფოსფატები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E452 პოლიფოსფატები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E457 ალფა-ციკლოდექსტრინი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E458 გამა-ციკლოდექსტრინი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E459 ბეტა-ციკლოდექსტრინი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E460 ცელულოზა სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E461 მეთილცელულოზა სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E462 ეთილცელულოზა სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E463 ჰიდროქსიპროპილცელულოზა სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E464 ჰიდროქსიპროპილმეთილცელულოზა სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E465 მეთილეთილცელულოზა სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E466 ნატრიუმისკარბოქსიმეთილცელულოზა სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E467 ეთილჰიდროქსიეთილცელულოზა სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E468 კროსკარამელოზა სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E469 ფერმენტებისზემოქმედებისქვეშჰიდროლიზებულიკარბოქსიმეთილცელულოზა სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E470a ცხიმოვანიმჟავებისმარილები (კალციუმის, ნატრიუმის, კალიუმის) სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E470b ცხიმოვანიმჟავებისმარილები (მაგნიუმის) სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E471 ცხიმოვანიმჟავებისმონო- დადიგლიცერიდები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E472a გლიცერინის, ძმრისადაცხიმოვანიმჟავებისეთერები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E472b გლიცერინის, რძისადაცხიმოვანიმჟავებისეთერები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E472c გლიცერინის, ლიმონისადაცხიმოვანიმჟავებისეთერები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E472d ღვინისადაცხიმოვანიმჟავებისმონო- დადიგლიცერიდებისეთერები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E472e გლიცერინის, დიაცეტილღვინისადაცხიმოვანიმჟავებისეთერები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E472f გლიცერინის, ღვინის, ძმრისადაცხიმოვანიმჟავებისშერეულიეთერები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E472g ქარვამჟავასადამონოგლიცერიდებისეთერები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E473 საქაროზასადაცხიმოვანიმჟავებისეთერები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E474 საქაროგლიცერიდები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E475 პოლიგლიცერინისადაცხიმოვანიმჟავებისეთერები სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E476 პოლიგლიცერინისადაურთიერთ-ეთერიფიცირებულირიცინოლმჟავებისეთერები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E477 პროპილენგლიკოლისადაცხიმოვანიმჟავებისეთერები სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E478 გლიცერინისადაპროპილენგლიკოლისლაქტილირებულიცხიმოვანიმჟავებისეთერები სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E479b თერმულადდაჟანგულისოიოსზეთიცხიმოვანიმჟავებისმონო- დადიგლიცერიდებით სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E480 ნატრიუმისდიოქტილსულფოსუქცინატი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E481 ნატრიუმისლაქტილატი სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E482 კალციუმისლაქტილატი სტაბილიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E483 სტეარილტარტრატი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E484 სტეარილციტრატი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E485 ნატრიუმისსტეაროილფუმარატი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E486 კალციუმისსტეაროილფუმარატი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E487 ნატრიუმისლაურილსულფატი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E488 ეტოქსილირებულიმონოდადიგლიცერიდები სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E489 ქოქოსისცხიმისადამეთილგლიკოზიდისეთერი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E491 სორბიტანმონოსტეარატი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E492 სორბიტანტრისტეარატი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E493 სორბიტანმონოლაურატი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E494 სორბიტანმონოოლეატი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E495 სორბიტანმონოპალმიტატი სტაბილიზატორი საეჭვოდანამატი
E496 სორბიტანტრიოლეატი სტაბილიზატორი აკრძალულიდანამატი
E500 ნატრიუმისკარბონატები (მ.შ. საჭმელისოდა, სარეცხისოდა, კალცინირებულისოდა) ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E501 კალიუმისკარბონატები ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E503 ამონიუმისკარბონატები ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E504 მაგნიუმისკარბონატები ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E505 რკინისკარბონატი ემულგატორი აკრძალულიდანამატი
E507 მარილმჟავა ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E508 კალიუმისქლორიდი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E509 კალციუმისქლორიდი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E510 ამონიუმისქლორიდი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E511 მაგნიუმისქლორიდი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E512 კალისქლორიდი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E513 გოგირდმჟავა ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E514 ნატრიუმისსულფატები ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E515 კალიუმისსულფატები ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E516 კალციუმისსულფატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E517 ამონიუმისსულფატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E518 მაგნიუმისსულფატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E519 სპილენძისსულფატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E520 ალუმინისსულფატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E521 ალუმინ-ნატრიუმისსულფატი (ალუმინ-კალიუმისშაბი) ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E522 ალუმინ-კალიუმისსულფატი (ალუმინ-კალიუმისშაბი) ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E523 ალუმინ-ამონიუმისსულფატი (ალუმინ-ამიაკურიშაბი) ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E524 ნატრიუმისჰიდროქსიდი (კაუსტიკურისოდა, ტუტენატრიუმი) ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E525 კალიუმისჰიდროქსიდი (კალიუმისტუტე) ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E526 კალციუმისჰიდროქსიდი (ჩამქრალიკირი) ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E527 ამონიუმისჰიდროქსიდი (ამიაკისწყალხსნარი, ამიაკისჰიდრატი, ნიშადურისსპირტი) ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E528 მაგნიუმისჰიდროქსიდი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E529 კალციუმისოქსიდი (კირი) ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E530 მაგნიუმისოქსიდი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E535 ნატრიუმისფეროციანიდი ემულგატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E536 კალიუმისფეროციანიდი ემულგატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, თავისტკივილი)
E537 რკინისჰექსაციანომანგანატი ემულგატორი აკრძალულიდანამატი
E538 კალციუმისფეროციანიდი ემულგატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, თავისტკივილი)
E539 ნატრიუმისთიოსულფატი ემულგატორი აკრძალულიდანამატი
E540 დიკალციადიფოსფატი ემულგატორი აკრძალულიდანამატი
E541 ნატრიუმისალუმინფოსფატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E542 ძვლისფოსფატი (კალციუმისფოსფატი) ემულგატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E543 ნატრიუმკალციუმისპოლიფოსფატი ემულგატორი აკრძალულიდანამატი
E544 კალციუმისპოლიფოსფატი ემულგატორი აკრძალულიდანამატი
E545 ამონიუმისპოლიფოსფატი ემულგატორი აკრძალულიდანამატი
E550 ნატრიუმისსილიკატები ემულგატორი აკრძალულიდანამატი
E551 სილიციუმისდიოქსიდი ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E552 კალციუმისსილიკატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E553a მაგნიუმისსილიკატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E553b ტალკი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E554 ნატრიუმისალუმინსილიკატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E555 კალიუმისალუმინსილიკატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E556 კალციუმისალუმინსილიკატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E557 თუთიისსილიკატი ემულგატორი აკრძალულიდანამატი
E558 ბენტონიტი ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E559 ალუმინსილიკატი (კაოლინი) ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E560 კალიუმისსილიკატი ემულგატორი აკრძალულიდანამატი
E570 ცხიმოვანიმჟავები ემულგატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E574 გლუკონმჟავა ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E575 გლუკონო-დელტალაქტონი ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E576 ნატრიუმისგლუკონატი ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E577 კალიუმისგლუკონატი ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E578 კალციუმისგლუკონატი ემულგატორი უსაფრთხოდანამატი
E579 რკინისგლუკონატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E580 მაგნიუმისგლუკონატი ემულგატორი აკრძალულიდანამატი
E585 რკინისლაქტატი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E586 4–ჰექსილრეზორცინი ემულგატორი საეჭვოდანამატი
E620 გლუტამინმჟავა არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, თავისტკივილი)
E621 ნატრიუმისგლუტამატი არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, თავისტკივილი)
E622 კალიუმისგლუტამატი 1-ჩანაცვლებული არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, თავისტკივილი)
E623 კალციუმისგლუტამატი არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, თავისტკივილი)
E624 ამონიუმისგლუტამატი 1-ჩანაცვლებული არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, თავისტკივილი)
E625 მაგნიუმისგლუტამატი არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, თავისტკივილი)
E626 გუანილმჟავა არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E627 ნატრიუმის 5′- გუანილატი 2-ჩანაცვლებული არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E628 კალიუმის 5′- გუანილატი 2-ჩანაცვლებული არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E629 კალციუმის 5′-გუანილატი არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E630 ინოზინმჟავა არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E631 ნატრიუმის 5′-ინოზინატი 2-ჩანაცვლებული არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E632 კალიუმისინოზინატი არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E633 კალციუმის 5′-ინოზინატი არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E634 კალციუმის 5′-რიბონუკლეოტიდები არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E635 ნატრიუმის 5′-რიბონუკლეოტიდები 2-ჩანაცვლებული არომატიზატორი საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E636 მალტოლი არომატიზატორი საეჭვოდანამატი
E637 ეთილმალტოლი არომატიზატორი საეჭვოდანამატი
E640 გლიცინი არომატიზატორი უსაფრთხოდანამატი
E641 L-ლეიცინი არომატიზატორი საეჭვოდანამატი
E642 ლიზინიჰიდროქლორიდი არომატიზატორი აკრძალულიდანამატი
E650 თუთიისაცეტატი არომატიზატორი საეჭვოდანამატი
E900a პოლიდიმეთილსილოქსანი სხვა საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E900b მეთილფენილპოლისილოქსანი სხვა აკრძალულიდანამატი
E901 თაფლისცვილი, თეთრიდაყვითელი სხვა საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E902 სასანთლეცვილი სხვა საეჭვოდანამატი
E903 კარნაუბასცვილი სხვა საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E904 შელაქი სხვა საეჭვოდანამატი(შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E905 პარაფინები სხვა აკრძალულიდანამატი
E906 ბენზოისფისი სხვა აკრძალულიდანამატი
E907 ჰიდროგენიზირებულიპოლი–1–დეცენი სხვა აკრძალულიდანამატი
E908 ბრინჯისქატოსცვილი სხვა აკრძალულიდანამატი
E909 სპერმაცეტისცვილი სხვა აკრძალულიდანამატი
E910 ცვილისეთერები სხვა აკრძალულიდანამატი
E911 ცხიმოვანიმჟავებისმეთილისეთერები სხვა აკრძალულიდანამატი
E912 მონტანისმჟავებისეთერები სხვა საეჭვოდანამატი
E913 ლანოლინი სხვა საეჭვოდანამატი
E914 დაჟანგულიპოლიეთილენისცვილი სხვა საეჭვოდანამატი
E915 კოლოფონის(ფისის) ეთერები სხვა აკრძალულიდანამატი
E916 კალციუმიოდატი სხვა აკრძალულიდანამატი
E917 კალიუმიოდატი სხვა აკრძალულიდანამატი
E918 აზოტისოქსიდები სხვა აკრძალულიდანამატი
E919 ნიტროზილქლორიდი სხვა აკრძალულიდანამატი
E920 L-ცისტეინი სხვა უსაფრთხოდანამატი
E921 L-ცისტინისადამისიჰიდროქლორიდებისნატრიუმისადაკალიუმისმარილები სხვა აკრძალულიდანამატი
E922 კალიუმისპერსულფატი სხვა აკრძალულიდანამატი
E923 ამონიუმისპერსულფატი სხვა აკრძალულიდანამატი
E924a კალიუმისბრომატი სხვა აკრძალულიდანამატი (აკრძალულიასაქართველოშიც)
E924b კალციუმისბრომატი სხვა აკრძალულიდანამატი (აკრძალულიასაქართველოშიც)
E925 ქლორი სხვა აკრძალულიდანამატი
E926 ქლორისდიოქსიდი სხვა აკრძალულიდანამატი
E927a აზოდიკარბონამიდი სხვა აკრძალულიდანამატი
E927b კარბამიდი სხვა საეჭვოდანამატი
E928 ბენზოილისზეჟანგი სხვა აკრძალულიდანამატი
E929 აცეტონისზეჟანგი სხვა აკრძალულიდანამატი
E930 კალციუმისზეჟანგი სხვა აკრძალულიდანამატი
E938 არგონი სხვა უსაფრთხოდანამატი
E939 ჰელიუმი სხვა უსაფრთხოდანამატი
E940 დიქლორდიფტორმეთანი (ფრეონი – 12) სხვა აკრძალულიდანამატი
E941 აზოტი სხვა უსაფრთხოდანამატი
E942 აზოტისოქსიდი სხვა საეჭვოდანამატი
E943 ბუთანი სხვა საეჭვოდანამატი
E944 პროპანი სხვა საეჭვოდანამატი
E945 ქლორპენტაფტორეთანი სხვა აკრძალულიდანამატი
E946 ოქტაფტორციკლობუთანი სხვა აკრძალულიდანამატი
E948 ჟანგბადი სხვა უსაფრთხოდანამატი
E949 წყალბადი სხვა უსაფრთხოდანამატი
E950 კალიუმისაცესულფამი სხვა საეჭვოდანამატი
E951 ასპარტამი სხვა საეჭვოდანამატი
E952 ციკლამმჟავადამისინატრიუმის, კალიუმისადაკალციუმისმარილები სხვა საეჭვოდანამატი
E953 იზომალტიტი სხვა საეჭვოდანამატი
E954 საქარინი (ნატრიუმის, კალციუმის, კალიუმისმარილები) სხვა საეჭვოდანამატი
E955 სუკრალოზა (ტრიქლორგალაქტოსაქაროზა) სხვა საეჭვოდანამატი
E956 ალიტამი სხვა აკრძალულიდანამატი
E957 ტაუმატინი სხვა საეჭვოდანამატი
E958 გლიცირიზინი სხვა აკრძალულიდანამატი
E959 ნეოჰესპერიდინდიჰიდროჰალკონი სხვა საეჭვოდანამატი
E960 სტევიოზიდი სხვა უსაფრთხოდანამატი
E961 ნეოტამი სხვა საეჭვოდანამატი
E962 ასპარტამ–აცესულფამასმარილი სხვა საეჭვოდანამატი
E965 მალტიტიდამალტიტისვაჟინა სხვა უსაფრთხოდანამატი
E966 ლაქტიტი სხვა უსაფრთხოდანამატი
E967 ქსილიტი სხვა უსაფრთხოდანამატი
E968 ერითრიტი სხვა უსაფრთხოდანამატი
E999 ქვილაიასექსტრაქტი სხვა საეჭვოდანამატი
E1000 ქოლისმჟავა სხვა აკრძალულიდანამატი
E1001 ქოლინისმარილებიდაეთერები სხვა აკრძალულიდანამატი
E1100 ამილაზები სხვა საეჭვოდანამატი
E1101 პროტეაზა, პაპაინი, ბრომელაინი, ფიცინი სხვა საეჭვოდანამატი
E1102 გლუკოზოოქსიდაზა სხვა საეჭვოდანამატი
E1103 ინვერტაზა სხვა საეჭვოდანამატი
E1104 ლიპაზები სხვა საეჭვოდანამატი
E1105 ლიზოციმი სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E1200 პოლიდექსტროზა სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსკუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E1201 პოლივინილპიროლიდონი სხვა საეჭვოდანამატი
E1202 პოლივინილპოლიპიროლიდონი სხვა საეჭვოდანამატი
E1203 პოლივინილსპირტი სხვა საეჭვოდანამატი
E1204 პულულანი სხვა საეჭვოდანამატი
E1205 მეთაკრილატისკოპოლიმერი სხვა საეჭვოდანამატი
E1400 დექსტრინები, სახამებელი, თერმულადდამუშავებულითეთრიდაყვითელი სხვა აკრძალულიდანამატი
E1401 სახამებელიმჟავათიდამუშავებული სხვა აკრძალულიდანამატი
E1402 სახამებელიტუტითდამუშავებული სხვა აკრძალულიდანამატი
E1403 გათეთრებულისახამებელი სხვა აკრძალულიდანამატი
E1404 დაჟანგულისახამებელი სხვა საეჭვოდანამატი
E1405 სახამებელი, ფერმენტულიპრეპარატებითდამუშავებული სხვა აკრძალულიდანამატი
E1410 მონოსახამებელფოსფატი სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E1411 დისახამებელგლიცერინი“შეკერილი” სხვა აკრძალულიდანამატი
E1412 დისახამებელფოსფატი, ტრინატრიუმმეტაფოსფატიეთერიფიცირებული; ფოსფორისქლორჟანგითეთერიფიცირებული სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E1413 დისახამებელფოსფატიფოსფატირებული“შეკერილი” სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E1414 დისახამებელფოსფატიაცეტილირებული“შეკერილი” სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E1420 აცეტატურისახამებელი სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E1421 აცეტატურისახამებელი, ვინილაცეტატითეთერიფიცირებული სხვა აკრძალულიდანამატი
E1422 აცეტილირებულიდისახამებელადიპატი სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია)
E1430 დისახამებელგლიცერინი სხვა აკრძალულიდანამატი
E1440 ოქსიპროპილირებულისახამებელი სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E1441 ჰიდროქსიპროპილსახამებელიგლიცერინი სხვა აკრძალულიდანამატი
E1442 ოქსიპროპილირებულიდისახამებელფოსფატი “შეკერილი” სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E1443 ოქსიპროპილირებულიდისახამებელგლიცერინი სხვა აკრძალულიდანამატი
E1450 სახამებლისადაოქტენილქარვამჟავასნატრიუმისმარილისეთერი სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E1451 აცეტილირებულიდაჟანგულისახამებელი სხვა საეჭვოდანამატი (შეიძლებაგამოიწვიოსალერგიულირეაქცია, კუჭ–ნაწლავისპრობლემები)
E1452 სახამებლისადაოქტენილქარვამჟავასალუმინისმარილისეთერი სხვა საეჭვოდანამატი
E1501 ბენზილირებულიჰიდროკარბონი სხვა აკრძალულიდანამატი
E1502 ბუთანი–1, 3–დიოლი სხვა აკრძალულიდანამატი
E1503 კასტორისზეთი სხვა საეჭვოდანამატი
E1504 ეთილაცეტატი სხვა აკრძალულიდანამატი
E1505 ტრიეთილენციტრატი სხვა უსაფრთხოდანამატი
E1510 ეთანოლი სხვა აკრძალულიდანამატი
E1516 გლიცერინისმონოაცეტატი სხვა აკრძალულიდანამატი
E1517 დიაცეტინი სხვა საეჭვოდანამატი
E1518 ტრიაცეტინი სხვა საეჭვოდანამატი
E1519 ბენზილისსპირტი სხვა საეჭვოდანამატი
E1520 პროპილენგლიკოლი სხვა საეჭვოდანამატი
E1521 პოლიეთილენგლიკოლი სხვა საეჭვოდანამატი
E1525 ჰიდროქსიეთილცელულოზა სხვა აკრძალულიდანამატი

ახლა კი ემულგატორების იმ სიას გთავაზობთ,რომლებიც უშუალოდ სხვასასხვა დაავადებებს იწვევენ.

უსაფრთხო ემულგატორები – E100, E101, E132, E140, E160, E161, E163, E170, E174, E175, E236, E237, E238, E260, E262, E263, E270, E280, E281, E282, E300, E301, E302, E303, E304, E305, E306, E307, E308, E309, E322, E325, E326, E327, E331, E332, E333, E334, E335, E336, E337, E400, E401, E402, E403, E404, E406, E408, E410, E411, E413, E414, E420, E421, E422, E471, E472, E473, E474, E475, E480.

ჯანმრთელობისთვის საშიში – E102, E110, E120, E124, E127.

აკრძალული – E103, E105, E111, E121, E125, E126, E130, E152, E181

საეჭვო – E104, E122, E141, E150, E151, E153, E171, E173, E180, E240, E241, E477.

კიბოს გამომწვევი – E131, E142, E210, E211, E212, E213, E214, E215, E217, E239, E330.

ძალიან საშიში – E123.

აღიზიანებს ნაწლავებს – E221, E222, E223, E224, E226.

აღიზიანებს კანს – E230, E232, E233.

აღიზიანებს სისხლის წნევას – E250, E251, E252.

აღიზიანებს საჭმლის მომნელებელ სისტემას – E338, E339, E340, E341, E407, E450, E461, E462, E463, E465, E466.

ანადგურებს ვიტამინ B12-ს – E220.

გაითვალისწინეთ ეს ტაბულა და დააკვირდით, რომელი საკვები რომელ ემულგატორს შეიცავს, რათა საკუთარი, უფრო კი თქვენი შვილების ჯანმრთელობა დაიცვათ.

Advertisements

2 comments

  1. ქალბატონო ლალი გელაშვილი,რა წყაროზე დაყრდნობით გვაქვს ემულგატორებზე ინფორმაცია?ანუ თარგმანია საიდანმე თუ ეს საქართველოს ჯანდაცვის შემუშავებული ცხრილია?მადლობა

    • ჩემს გვერდზე გამოქვეყნებული სტატია,მკვლელი ემულგატორების შესახებ დამუშავებულია ორი წყაროს გამოყენებით.ერთი ეს გახლავთ გერმანიის ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური განცხადება და მეორე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მასალა.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s