რას იტყვის ხალხი?!


    ხანდახან როგორი რთულია იყო ისეთი,როგორიც სხვებს უნდათ.მაშინ ,როცა შენ თავად შეგიძლია გადაწყვიტო ვინ და როგორი იყო.არაერთხელ მომისმენია ფრაზა…

დედამოტყნული ერი….


  ქვეყანა სადაც ამდენი დედამოტყნული ადამიანი ცხოვრობს ,ჰქვია საქართველო.დიახ, ეს ის ქვეყანაა,სადაც თავისუფალი აზრისა და სიტყვისთვის ზედ შეგდგებიან,სადაც ჩვეულებრივი მოვლენაა…

პროფესიული განათლების მდგომარეობა და მისი ტრანსფორმაციის აუცილებლობა


ქვეყნის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პოლიტიკა პროფესიული განათლების მიმართ, როგორც გვიჩვენებს ანალიზი, წლების განმავლობაში არ ატარებდა სისტემურ, კონსტრუქციულ და თანმიმდევრულ…

მოზარდებისა და მშობლების ურთიერთობის სიძნელეები


გარდამავალ ასაკში (13–17 წელი ბიჭებისთვის; 12–16 წელი გოგონებისთვის) მთელი რიგი ცვლილებები ხდება მოზარდების ფიზიკური და ფსიქიკური განვითარების თვალსაზრისით. მოზარდის მიერ…

საქართველოს მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმის სხდომა 1977 წლის 1 აპრილი


კონსტანტინე გამსახურდია გახლავთ ადამიანი,რომელიც ყველა თაობის ადმიანმა იცის და პატივს სცემს.ძნელია ასეთ ღირსეულ,პატრიოტსა და უნიჭიერეს ადამიანს არ დაუფასო ღვაწლი.ახლა კი…

სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელის მოქმედი მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები და CV-ები


ხელმძღვანელის მოქმედი მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები, ასევე ინფორმაცია მათი სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ.

შემოსავლების სამსახურის ჩანაცვლებული ავტომობილები


იმ  ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და კომპიუტერული ტექნიკის სია, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების მოქმედი კანონმდებლობით ახალი, იმავე ან გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონეერთი ან ერთზე…